4 Ιουλίου 2016

Οι Βρυξέλλες αφαιρούν προενταξιακά κονδύλια από τα Σκόπια
Ιούλιος 3, 2016.

Η επιδείνωση του πολιτικού περιβάλλοντος είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση και η διοίκηση δεν είχαν τη δυνατότητα  ή  δεν θέλησαν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για μεταρρυθμίσεις ή να επιδείξουν την αναγκαία βούληση για να προγραμματίσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εκπληρώσουν τους όρους της χρηματοδότησής από την ΕΕ, ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΕ Μάγια Κοτσιγιάντσιτς σε ερώτηση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε κατά 27 εκατομμύρια ευρώ το κονδύλιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) για τα Σκόπια.Η ίδια επιβεβαίωσε ότι οι περικοπές της οικονομικής βοήθειας προς την FYROM θα ξεπεράσουν τα 27 εκατομμύρια ευρώ.«Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το περασμένο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε επανειλημμένα την ανησυχία της προς τις αρχές σχετικά με την έλλειψη ετοιμότητας και ωριμότητας στον προγραμματισμό σε βασικούς τομείς καθώς και την έλλειψη πολιτικής δέσμευσης για την παροχή της απαραίτητης τομεακής και γενικής μεταρρύθμισης. Κατά συνέπεια η Επιτροπή έπρεπε να μειώσει τη χρηματοδοτική  βοήθεια της ΕΕ για το 2016 και αποφάσισε να μην προχωρήσει σε άλλο έργο», είπε η Κοτσιγιάντσιτς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: