20 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο Δήμος Φοινικαίων ενημερώνει όλους τους αγρότες


Φοινίκη

Ο Δήμος Φοινικαίων ενημερώνει όλους τους αγρότες ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση του πιστοποιητικού της ιδιοκτησίας της γεωργικής γης, σύμφωνα με το Νόμο 7501. Η διαδικασία εγγραφής των πράξεων της απόκτησης ιδιοκτησίας της γης γίνεται σύμφωνα με το νόμο 994 της 9.12.2015 . Η Διεύθυνση διαχείρισης και προστασίας της γης του Δήμου 
Φοινικαίων ζητά να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:


 1. Μια αίτηση 
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
3. Η πρωτότυπη πράξη της λήψης ιδιοκτησίας της γης 
4. Βεβαίωση από την εφορία ότι η γη έχει πληρωθεί μέχρι το 2016 
5. Οικογενειακό πιστοποιητικό της 1 Αυγούστου 1991

 Τα παραπάνω έγγραφα να παραδοθούν στη Διεύθυνση διαχείρισης και προστασίας της γης στα γραφεία Αλύκου. Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό από το υποθηκοφυλάκειο, να εμφανιστούν με ένα αντίγραφο των σχετικών πιστοποιητικών. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή τυχόν απορίες επικοινωνήστε στο ακόλουθο κινητό με τον αρμόδιο: 0692985906 Ανέστης Καρκασίνας, Γεωπόνος. Διαδικασία: 1- Την ημέρα της κατάθεσης των εγγράφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας και την πράξη της ιδιοκτησίας της γης (Tapi) για να το συγκρίνουμε με τα διαθέσιμα σχετικά έγγραφα που διαθέτει ο δήμος μας. 2-Θα συμπληρωθεί από εσάς, πάντα με τη βοήθειά μας, μία αίτηση για την απόκτηση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας της γης.
 Για την διευκόλυνση της επικοινωνία μαζί σας παρακαλείστε να αφήσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Από τη στιγμή της υποβολής των εγγράφων, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον έλεγχο των εγγράφων ιδιοκτησίας της γης για κάθε εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο και την προετοιμασία των εγγράφων με τα αναλυτικά καταχωρημένα στοιχεία μας για οποιοδήποτε αγροτεμάχιο, το οποίο υπογράφεται από εμάς και προωθείτε για να σφραγιστεί και υπογραφεί από τον Δήμαρχο και από εκεί προωθούνται τα έγγραφα στο Γραφείο Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας των Αγίων Σαράντα όπου θα κάνετε την εγγραφή για την απόκτηση των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας. Αγαπητοί αγρότες!
 Έχει περάσει καιρός από τότε που εξοπλιστήκατε με την πράξη της ιδιοκτησίας της γης (Tapi),η οποία μπορεί να έχει χαθεί ή μπορεί να είναι δυσανάγνωστη πλέον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έχετε την βοήθεια μας.
 H Γεωργική έκταση της γης που σας ανήκει μπορεί να είναι περισσότερη ή λιγότερη στην πράξη ιδιοκτησίας της γης που διαθέτετε, γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να λάβετε ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για την ακριβής επιφάνεια γης που σας ανήκει, μειώνοντας την έκταση της γης που δεν σας ανήκει από ένα αγροτεμάχιο της επιλογής σας.
πηγη: http://bfiniq.gov.al/

Δεν υπάρχουν σχόλια: