12 Ιανουαρίου 2016

ΑΛΒΑΝΙΑ: Επενδύσεις 32 εκατ. € στην υγεία από την Παγκόσμια ΤράπεζαΕπενδύσεις ύψους 32 εκατ. € θα πραγματοποιήσει η Παγκόσμια Τράπεζα, στην Αλβανία μέσω του Προγράμματος «Βελτιώνοντας το σύστημα υγείας», ένα πρόγραμμα ύψους 36 εκατ. €, οπού  η Αλβανική Κυβέρνηση συμμετέχει  με 4 εκα€
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαχείρισης και διοίκησης των δημοσίων νοσοκομείων, η βελτίωση της χρηματοδότησης της υγείας και η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας στην Αλβανία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

(i) Αναθεώρηση του σχεδίου εξορθολογισμού του νοσοκομειακού συστήματος και στη συνέχεια υλοποίησή του σε επιλεγμένες περιοχές
(ii) Αξιολόγηση της διαχείρισης του τριτοβάθμιου νοσοκομείου και προετοιμασία για τη διεθνή εταιρεία που θα υποστηρίξει την καθημερινή διαχείριση
(iii) Σχεδιασμό Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών Υγείας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) στην Υγεία
(iv) Βελτίωση των υποδομών στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο
(v) τεχνική βοήθεια ως προς το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας και τη δημιουργία Εθνικών Λογαριασμών Υγείας.
ΠΗΓΗ: http://albanians.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: