2 Ιανουαρίου 2017

Πόσοι είναι οι νόμιμοι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα


Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στην δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για την νόμιμη μετανάστευση στην Ελλάδα, για το μήνα Νοέμβριο. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα είναι 577.359 άτομα 

Η πολυπληθέστερη κοινότητα μεταναστών στην Ελλάδα είναι η Αλβανική Κοινότητα που αποτελεί το 69% των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα με 401.402 μετανάστες.
Οι Αλβανοί μετανάστες κατέχουν τις εξής άδειες διαμονής
  • Δεκαετούς Διάρκειας 95.822 άτομα
  • Δεύτερης Γενιάς  31.855 άτομα
  • Επί μακρών διαμένοντος 12.145 άτομα
  • Οικογενειακή επανένωση, Σύζυγος Έλληνα πολίτη κτλ 172.096 άτομα
  • Λοιπές κατηγορίες 70.625 άτομα
  • Εξαιρετικούς λόγους 18.859 άτομα
Πάντως υπάρχει αύξηση των αριθμών τον νόμιμων Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, οπού από το προηγούμενο μήνα oi άδειες διαμονής αυξήθηκαν κατά 1552 άτομα, το όποιο οφείλετε σε μεγάλο βαθμό στην άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, χάρη στην όποια μεγάλη μερίδα μεταναστών που είχε χάσει το την δυνατότητα νόμιμης διαμονής  στην Ελλάδα (εξαιτίας οικονομικής κρίσης, έλλειψη ενσήμων κτλ) κατάφεραν να νομιμοποιηθούν και πάλι.
ΠΗΓΗ: http://albanians.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: