13 Ιουνίου 2017

Άσκηση δασοπυρόσβεσης στην Ελληνοαλβανική μεθόριο

Στα πλαίσια καλύτερης προετοιμασίας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, την Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ευρεία άσκησητης Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Αργυροκάστρου στην Ελληνοαλβανική μεθόριο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας, Δήμου Πωγωνίου,Νομού Ιωαννίνων και στο χωριό Κοσσοβίτσα, Δήμου Δρόπολης, Νομού Αργυροκάστρου.
Η άσκηση έγινε εν παρουσία του Γενικών Προξένων της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο και Αλβανίας στα Ιωάννινα, κ Βασίλειου Τόλιου και κ PervinGjikuriaαντίστοιχα, των Πυροσβεστικών Διοικήσεων Ηπείρου και Αργυροκάστρου, των Δημάρχων Πωγωνίου και Δρόπολης, κ Κώστα Καψάλη και κ Αχιλλέα Ντέτσικα, καθώς και του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημήτρη Μαυρογιώργου.
Στην άσκηση εδόθη βαρύτητα στις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την αστυνόμευση, την αποτροπή εμπρησμών καθώς εξετάσθηκαν τρόποι περιορισμούτης γραφειοκρατίαςκατά την διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς στη συνοριακή γραμμή και κυρίως να επιτρέπεται κατά το δυνατόν η συντομότερη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων εντός και εκείθεν των συνόρων για αποτροπή της επέκτασης των πυρκαγιών.
Τέλος συμφωνήθηκε όπως καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ειδικά όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές είναι μεγάλος, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: